Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging sv Avanti'31

Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging sv Avanti'31

8 februari 2020 19:30


Deze werd gehouden op vrijdag 31 januari 2020 in de kantine van sv Avanti’31.


  
  
  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging

                                                         sv Avanti’31

Aanwezig: de bestuursleden Gerard van Houtum, Theo Schuurmans, Jan Tolk, Luciën van Lieshout, Paul van der Bruggen, Tim Deelen, Adrie van Houtum, Hans van Roij en Fons Heestermans.

 

Opening.

Voorzitter Gerard van Houtum heet iedereen, in het bijzonder de aanwezige ereleden Rien van den Broek, Andre Dahler, Tini van Uden, Mari Verhagen en Jack Brus van harte welkom op deze 55e jaarvergadering van de supportersvereniging.

 

We staan even stil bij het overlijden van Hans Markus, Marietje Smits, Jo van den Oetelaar, Broer Manders, Henk van den Ekart, en Coby van Houtum van Uden en de overleden leden van Avanti, de ernstig zieken en bij ieders persoonlijke intenties.

 

Notulen van de vorige jaarvergadering.

De notulen van de vorige jaarvergadering, welke werd gehouden op vrijdag 25 januari 2019 zijn gepubliceerd op de website in februari 2018.

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Ingekomen stukken en mededelingen.

Diverse leden en jubilarissen hebben zich schriftelijk of mondeling afgemeld.

 

Jaarverslag secretaris.

Fons leest het jaarverslag over het jaar 2019 voor.

Gerard bedankt Fons voor het verzorgen van dit verslag.

 

Mededelingen:

 

TV Bingo :

In 2019 zijn de resultaten uitzonderlijk goed te noemen. Het aantal spelers is hoger als ooit tevoren. De opbrengsten zijn al niet meer weg te denken in onze vereniging. In het verslag van onze penningmeester hierover meer.

Complimenten voor onze bestuursleden die zich week in week uit inzetten voor de TV Bingo zijn dan ook zeker op zijn plaats’.

 

Rabo Clubkas Campagne

In 2019 heeft de supportersvereniging voor de derde keer ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Het onderwerp was ook dit jaar weer: “De jeugdafdeling van sv Avanti’31”. De opbrengst voor de Supportersvereniging bedroeg € 1087,00.

Een mooi bedrag waarvoor wij alle stemmers zeer dankbaar zijn. De opbrengsten van de campagnes van 2018 en 2019 zijn besteed aan de aanschaf van nieuwe coachjassen voor alle coaches, leiders en trainers van Avanti voor jeugd en senioren. Niet voor overige vrijwilligers.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari jl. werd symbolisch de eerste coachjas uitgereikt aan Johan Schellekens, leider van Avanti 8 en “vrijwilliger van het jaar 2019”

In 2020 wil de supportersvereniging weer inschrijven voor deze Campagne.

 

Sportiviteitsprijsuitreiking

De sportiviteitsprijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 15 mei 2020.

Ook zal op deze datum voor de 7e keer de Respectprijs uitgereikt worden.

Voordrachten voor deze prijs zullen in de beoordeling worden meegenomen.

 

Verslag kascommissie.

De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende personen:

Geert van den Oetelaar (2), Mark van der Heijden (1)  en Mari Verhagen (1). Reserve was Peter Ligtenberg.

De financiële administratie werd op 28 januari 2020 ingezien en akkoord bevonden. De commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie op zeer overzichtelijke wijze was bijgehouden.

 

Financieel overzicht 2019 en begroting 2020.

Theo Schuurmans doet verslag van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2019.

Tevens leest hij de begroting voor 2020 voor.

Gerard bedankt Theo voor de duidelijke uiteenzetting.

 

Bestuursverkiezing.

Aftredend in het bestuur zijn Gerard van Houtum, Adrie van Houtum en Luciën van Lieshout. Zij stellen zich alle drie weer herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.

 

Bert van Engeland, Sanne van Heeswijk en Jo Toelen worden bereid gevonden om als stembureau te fungeren. Het aantal uitgebrachte geldige stemmen is 42.

Luciën, Adrie en Gerard krijgen alle 42 uitgebrachte stemmen. Dit betekent dat zij alle drie weer voor een periode van 3 jaar zijn gekozen.

 

Benoeming nieuwe kascommissie.

Geert van den Oetelaar (3e keer), Mari Verhagen (2e keer) en Mark van der Heijden (2e keer) zijn bereid om ook komend jaar de kascommissie te vormen. Peter Ligtenberg zal nogmaals de rol van eerste reserve op zich nemen.

 

Huldiging jubilarissen.

Omdat de ledenadministratie niet 100 % up-to-date is worden er wel eens leden vergeten die 25, 40 of zelfs 50 jaar lid zijn. Wij hopen dat deze leden zich melden bij de supportersvereniging want wij willen deze trouwe leden zeker niet tekort doen en de huldiging geven waar ze recht op hebben.

 

Er zijn 11 leden die 25 jaar lid zijn van de supportersvereniging, Gerben van den Hurk, Cor Mooij, Christ Schellekens, Ad Sterks en Wim van Wanrooij.

Afgemeld/niet aanwezig: Bert van Alebeek, Frans van Beek, Iwan van Giersbergen, Marc van Overdijk, Bart Schakenraad en Hajoen Zwart.

Ook worden 3 leden gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap, Jan van Houtum, Marietje van Houtum van Uden en Tiny van Uden.

 

Gerard van Houtum ontvangt een attentie omdat hij 15 jaar bestuurslid is bij de supportersvereniging.

 

Hierna wordt voor de 34e maal de “supporter van het jaar” bekend gemaakt.

Dit jaar wordt gekozen tot “supporter van het jaar 2019”: Henk Broks

Henk ontvangt de bijbehorende pen met inscriptie, de shawl, de paraplu en de bloemen.

 

Rondvraag

Piet van Vorstenbosch feliciteert Adrie, Gerard en Luciën met hun herverkiezing in het bestuur. Ook bedankt Piet namens de selectie 1+2 de supportersvereniging voor de steun op alle gebied in het afgelopen jaar.

 

Ook Sanne van Heeswijk feliciteert Adrie, Gerard en Luciën met de herverkiezing in het bestuur. Namens de jeugdafdeling bedankt Sanne de supportersvereniging voor de ondersteuning bij de diverse activiteiten.

 

Jack Brus feliciteert Adrie, Gerard en Luciën met hun herbenoeming in het bestuur.

Verder feliciteert Jack de jubilarissen Jan, Marietje, Tiny, Gerben, Wim, Christ, Cor, Ad en de afwezige jubilarissen.

Ook feliciteert Jack  “supporter van het jaar 2019” Henk Broks.

 

Namens het bestuur van sv Avanti’31 bedankt Jack voor de zeer goede verstandhouding en de samenwerking met de supportersvereniging. Namens Avanti bedankt Jack ook voor de coachjassen voor de leiders en trainers van Avanti.

Jack hoopt ook komend jaar op voortzetting van de goede verstandhouding en samenwerking.

 

Ook Gerard geeft aan dat de supportersvereniging graag op dezelfde voet door wil gaan.

 

Sluiting.

Gerard van Houtum bedankt iedereen voor zijn of haar komst en inbreng en nodigt iedereen uit om gezamenlijk nog een drankje te nemen op kosten van de supportersvereniging.

 

 

Fons Heestermans

Secretaris Supportersvereniging sv Avanti’31

 


  
  
  
  
  
 

 
 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!